Porady prawne dotyczące nieruchomości

Doradztwo prawne z zakresu prawa nieruchomości

  • Efektywne prowadzenie biznesu wymaga bieżących konsultacji ze specjalistami w celu minimalizowania ryzyka prawnego. Jest to szczególnie istotne w przypadku przedsiębiorców, którzy działają na rynku nieruchomości, ponieważ stan prawny nieruchomości zlokalizowanych w Polsce jest często jest bardzo złożony, a skomplikowane prawo dodatkowo utrudnia skuteczne i bezpieczne prowadzenie działalności.
  • Posiadam doświadczenie we współpracy z dużymi przedsiębiorstwami, małymi i średnimi firmami oraz indywidualnymi inwestorami. Bardzo dobra znajomość praktyk biznesowych na rynku nieruchomości pozwala mi na rekomendowanie takich rozwiązań, które będą dostosowane do rozmiarów i możliwości finansowych danego przedsiębiorcy.

Obsługa prawna transakcji na rynku nieruchomości  

  • Wątpliwości generują ryzyko, dlatego przed podjęciem kluczowych decyzji dotyczących nieruchomości warto skorzystać z pomocy prawnej w celu zidentyfikowania potencjalnych zagrożeń oraz rozwiązania problemów.
  • Pomagam w rozwiązywaniu prostych oraz złożonych zagadnień prawnych dotyczących nieruchomości. Doradzam m.in. w takich kwestiach jak zapewnienie dostępu do drogi publicznej, służebności przesyłu, przekształcenie użytkowania wieczystego we własność, dzierżawa gruntu pod instalacje fotowoltaiczne, wydzielenie ze spółki nieruchomości wraz z częścią majątku pozwalającą na prowadzenie działalności oraz innych zagadnieniach dotyczących prawa nieruchomości
Zapraszam do kontaktu
Kontakt