Inwestycje budowlane

Planowanie procesu inwestycyjnego

  • Procesy inwestycyjne wymagają opracowania przemyślanej strategii działania dostosowanej do realiów i uwarunkowań danego przedsięwzięcia, która pozwoli na zminimalizowanie ryzyk prawnych.
  • Zajmuję się obsługą prawną inwestorów na każdym etapie procesu inwestycyjno-budowlanego – od zakupu nieruchomości aż po jej dalszą sprzedaż lub komercjalizację.
  • Współpracuję z ekspertami rynku nieruchomości – projektantami, rzeczoznawcami oraz inspektorami nadzoru inwestorskiego, co pozwala połączyć wiedzę prawną z doświadczeniem innych specjalistów oraz zapewnić kompleksową obsługę prawną procesu inwestycyjnego.

Obsługa prawna procesów inwestycyjno-budowlanych obejmuje następujące zagadnienia:

  • przygotowanie dokumentów dotyczących procesu inwestycyjnego: umowy spółki, umowy konsorcjum, umowy współpracy, umowy z inwestorami zewnętrznymi
  • audyt stanu prawnego nieruchomości oraz doradztwo dotyczące usunięcia lub zminimalizowania zidentyfikowanych ryzyk
  • negocjowanie warunków zakupu nieruchomości
  • pomoc prawna przy opracowaniu koncepcji pozyskania zewnętrznego finansowania – w tym szczególnie negocjowanie warunków umowy kredytowej lub umowy pożyczki oraz dobór odpowiednich zabezpieczeń, które będą najmniej uciążliwe dla inwestora
  • przygotowanie umów niezbędnych w procesie budowlanym: umowy o roboty budowlane z generalnym wykonawcą lub podwykonawcami, umowy o prace wykończeniowe, umowy z projektantami
  • obsługa prawna procesu komercjalizacji powierzchni wybudowanych budynków biurowych, handlowych lub magazynowych
Zapraszam do kontaktu
Kontakt