Nieruchomości rolne

Nabywanie i sprzedaż nieruchomości rolnych wiąże się z licznymi ograniczeniami prawnymi

  • Przepisy dotyczące obrotu ziemią rolną są skomplikowane i utrudniają sprawne przeprowadzanie transakcji. Nabycie i sprzedaż nieruchomości rolnych przez inwestorów, którzy nie posiadają statusu rolnika jest możliwa, ale wymaga odpowiedniego planu działania.
  • Transakcje obejmujące nieruchomości rolne mogą podlegać KOWR w zależności od indywidualnej sytuacji kupującego oraz stanu prawnego i faktycznego nieruchomości. W wielu przypadkach odpowiednie przygotowanie danej nieruchomości do sprzedaży może znacznie ułatwić i przyspieszyć cały proces.
  • Inwestowanie w grunty rolne wymaga przygotowania przemyślanej koncepcji prawno-podatkowej, która zapewni bezpieczeństwo inwestorowi oraz umożliwi sprawne przeprowadzenie planowanych transakcji.
  • Nieprawidłowe dokumenty lub inne błędy proceduralne mogą spowodować, że umowa sprzedaży nieruchomości okaże się nieważna, a sąd nie wpisze nowego właściciela do księgi wieczystej.

Obsługa prawna deweloperów i inwestorów zajmujących się gruntami rolnymi obejmuje:

  • analizę stanu prawnego nieruchomości rolnej
  • przygotowanie dostosowanej do danej sprawy koncepcji prawnej inwestycji w grunty rolne
  • sporządzanie oraz negocjowanie treści umów przedwstępnych, umów warunkowych oraz umów sprzedaży nieruchomości rolnych
  • pomoc prawną w zakresie postępowania przed KOWR
  • doradztwo prawne w sprawie dzierżawy gruntów rolnych oraz rozliczenia nakładów poczynionych na nieruchomość
  • pomoc prawną przy sprzedaży udziałów lub akcji spółek, które są właścicielami gruntów rolnych
Zapraszam do kontaktu
Kontakt