Obsługa prawna deweloperów

Obsługa prawna procesu deweloperskiego obejmuje wskazanie najlepszej formy prowadzenia działalności deweloperskiej, zapewnienie optymalnych pod względem prawnym rozwiązań w umowach z wykonawcami oraz kupującymi, które obniżą ryzyko spoczywające na deweloperze, jak również bieżące doradztwo prawne.

Obsługa inwestycji deweloperskich

Pomagam deweloperom sprawnie zrealizować cały proces inwestycji deweloperskiej – od wyboru właściwej formy prowadzenia działalności i sprawdzenia działki pod inwestycję, przez przygotowanie umów z wykonawcami aż po sporządzenie umów dla kupujących.

Dzięki współpracy z ekspertami, którzy zajmują się różnymi aspektami rynku nieruchomości jestem w stanie świadczyć kompleksowe usługi zapewniające realne wsparcie w toku realizacji inwestycji.

Jakie dokumenty są niezbędne do zrealizowania inwestycji deweloperskiej?

Nie wszystkie przedsięwzięcia z branży deweloperskiej wymagają przygotowania stosu skomplikowanej dokumentacji prawnej. W przypadku mniejszych inwestycji deweloperskich nie ma potrzeby ponosić wysokich kosztów przygotowania rozbudowanych procedur – wystarczy przygotować podstawowe dokumenty.

Poniżej znajdują się czynności, które najczęściej trzeba wykonać w toku inwestycji deweloperskiej. Dokładny zakres zlecenia ustalam zawsze indywidualnie, gdy zapoznam się ze szczegółami danego przedsięwzięcia (m.in. na jakim etapie znajduje się inwestycja, jaka jest planowana ilość PUM, w jaki sposób inwestycja jest finansowana, czy przewidziano lokale usługowe, czy jest to dom dwulokalowy, czy też wielolokalowe budynki z halą garażową i lokalami usługowymi itd.).

Umowy dla kupujących
 • przygotowuję umowę rezerwacyjną, umowę deweloperską wraz z prospektem informacyjnym oraz umowę przeniesienia własności
 • umowy dostosowane są do wymagań ustawy deweloperskiej oraz pozostałych przepisów, jak również do wymogów banków na potrzeby prowadzenia rachunków powierniczych i uzyskiwania kredytów deweloperskich
 • wprowadzam do umów postanowienia, które pozwalają zabezpieczyć interes dewelopera w graniach dopuszczalnych przez prawo
 • przygotowuję umowy tak, aby zminimalizować ryzyka, które najczęściej występują w inwestycjach deweloperskich, takie jak: opóźnienia w wydaniu lokali kupującym, brak terminowych płatności od klientów, wady lokali, które powstały z przyczyn niezależnych od dewelopera itd.
Obsługa inwestycji deweloperskiej
 • doradzam w sprawie najlepszej formy prowadzenia działalności (spółka z o.o., spółka jawna itd.) oraz w kwestii wprowadzenia nieruchomości do spółki
 • sprawdzam stan prawny nieruchomości pod inwestycję
 • analizuję i negocjuję umowy z wykonawcami oraz architektami
 • przygotowuję umowy i dokumenty dla kupujących lokale mieszkalne oraz umowy dla najemców lub kupujących lokale usługowe
 • przygotowuję regulaminy promocji lub sprzedaży
 • opracowuję procedury obsługi reklamacji klientów wraz z wzorami potrzebnych dokumentów
 • przygotowuję polityki bezpieczeństwa oraz polityki przetwarzania danych klientów
 • prowadzę szkolenia dla pracowników spółek deweloperskich z praktycznych aspektów prawnych inwestycji

Koszt obsługi prawnej dewelopera

Koszt obsługi prawnej inwestycji deweloperskiej uzależniony jest od tego ile pracy trzeba włożyć w realizację danego zlecenia.

Po zapoznaniu się ze szczegółami planowanego przedsięwzięcia, przedstawiam rekomendację co do działań, które są konieczne oraz z góry określam ich całkowity koszt.

 

Czas realizacji zlecenia

Proces realizacji inwestycji deweloperskiej najczęściej trwa latami i wymaga mądrego planowania. W tym czasie konieczne jest podejmowanie konkretnych i szybkich działań, ponieważ każdy zmarnowany dzień przekłada się na wymierne straty dewelopera.

Doskonale rozumiem jak ważne jest sprawne i szybkie działanie, dlatego zawsze informuję, ile czasu potrzeba do wykonania konkretnego zlecenia oraz ustalam termin przesłania gotowych dokumentów.

Jakie dokumenty są potrzebne do realizacji inwestycji deweloperskiej?

W toku współpracy doradzam jakie działania należy podjąć oraz jakie dokumenty uzyskać, aby doprowadzić inwestycję deweloperską do końca w przewidzianym terminie oraz w sposób zgodny z prawem.

Bardzo często deweloperzy nie pozyskują wszystkich koniecznych dokumentów lub występują o niezbędne dokumenty zbyt późno, co powoduje opóźnienia budowy lub sprzedaży i przekłada się na wymierne straty materialne.

Zdarza się, że brak jednego dokumentu wstrzymuje cały proces inwestycyjny. Można uniknąć takich niespodzianek przygotowując harmonogram prawny inwestycji, który zawiera listę dokumentów potrzebnych na każdym etapie, co znacznie ułatwia zorientowanie się jakie czynności powinny być podejmowane, żeby nie powodować niepotrzebnych opóźnień.

Bieżąca obsługa procesu deweloperskiego

W trakcie procesu inwestycyjnego deweloper podejmuje szereg decyzji wymagających konsultacji prawnej.

Współpracując z podmiotami z branży deweloperskiej jestem w stałym kontakcie z klientami, zapewniając bieżące wsparcie prawne.

Zakres umówionej współpracy nie jest sztywny. Jeżeli pojawiają się niespodziewane okoliczności – wyjaśniam jak sobie z nimi poradzić i jak działać w danej sytuacji, żeby szybko zażegnać kryzys i sprawnie doprowadzić przedsięwzięcie deweloperskie do końca.

Więcej informacji na temat mojego doświadczenia znajdziesz w zakładce O MNIE.

Odległość inwestycji nie będzie stanowiła problemu

Często działam całkowicie zdalnie, co umożliwia obsługę inwestycji z całego kraju. Szczegóły danej sprawy możemy omówić telefonicznie, mailowo lub na spotkaniu w biurze w Warszawie. Czasami zdarza się również, że konieczne jest wykonanie czynności poza Warszawą (spotkania, negocjacje z wykonawcą itd.), co nie stanowi żadnego problemu.

Zapraszam do kontaktu
Kontakt